این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنند گان تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی در آسیا می باشد. تمامی کیت های تولیدی این کمپانی دارای استانداردهای TUV , ISO 13485, GMP   می باشند که بخش تولیدی آن در حال گذراندن مراحل استاندارد CE نیز می باشد و مهمترین ویژگی محصولات این کمپانی علاوه بر کیفیت مناسب، قیمت رقابتی آنها می باشد.

محصولات این کمپانی در چهار بخش دسته بندی می شوند:

1-     Nucleic Acid Purification Reagents 2-     Spin Column Extraction Kit 3-     PCR Reagents & Kits 4-     Real Time PCR kits 5-    Restriction Enzymes 6-    Modified Enzymes    Nucleic Acid Purification Reagents
این دسته شامل محلولهای استخراج DNA و RNA میباشند که میتوان به RNAzol Total RNA Extraction که بسیار مورد استقبال است اشاره کرد.
  Spin Column Extraction Kit
این گروه شامل سه دسته ذیل می باشد که اساس کار آنها بر پایه ستونهای کروماتوگرافی (Spin Column) استوار است:
1-     کیت های خالص سازی محصولات PCR و استخراج آنها از ژل آگاروز و پلی آکریل آمید
2-     کیت های استخراج DNA از نمونه های مختلف ( باکتریها ،قارچها، پلاسمید، خون،مدفوع، بافت و گیاهان)
3-     کیت استخراج RNA از تمامی نمونه ها
  PCR Reagents & Kits
انواع کیتهای سنتز cDNA ، One Step & Two Step RT PCR و TaqMan را می توان در این دسته تعریف کرد. همچنین انواع Taq Polymerase, Master Mix PCR و اجزاء مورد نیاز جهت PCR را نیز در این شامل میگردد.
  Real Time PCR kits
انواع کیتهای تحقیقاتی و تشخیصی انسانی، جانوری و گیاهی
  Restriction Enzymes
انواع آنزیمهای برشی و کیتهای کلونینگ
  Modified Enzymes انواع آنزیمهای کاربردی در Molecular Biology