اقلام پلاستیکی  از شامل:

  • انواع سرسمپلر (آبی-زرد-کریستالی)

  • انواع میکروتیوب

  • لوله فالکون

  • فلاسک کشت سلول

  • پیپت های یکبار مصرف

  • انواع رک

  • کرایو تیوب