چنانچه مایل به همکاری در شرکت آرتین ژن تجهیز هستید رزومه خود را به آدرس info@artingene.ir یا شماره فکس 77586530 ارسال فرمایید..

  If you intend to cooperate with ArtinGene Tajhiz, Please send your Resume to our email or send it through fax to us